Årboka 2017 Arbeidet er fullført med Eyolf Apold som redaktør, kun siste gjennomgang av stoff og annonser gjenstår før boka går i trykken. Med seg i arbeidet har han tidligere redaktør Roald Finvik, Børge Strandskog og Lars A. Johansen som redaksjonskomite.
Har du stoff, bilder eller forslag til årboka, kan du henvende deg til en av disse personene.

Årbok 2017 vil slippes under arrangementet Blankbygda Shopping på Oppeid 11. novwember

Se under vignetten Om oss, der finner du styresammensetning, protokoll og årsmelding

Har du et gammelt (eller gjerne nytt) bilde du ønsker å dele med oss, tar vi det gjerne inn. Enten på hjemmeside, facebook, eller i medlemsblad.
Har du et bilde som du ønsker å få hjelp til å finne ut mer om - send det til oss, så bruker vi de kanaler vi rår over for å hjelpe deg.