Aktiviteter

Hamarøy Historielag er involvert i mange aktiviteter, både innenfor ivaretakelse av historiske fakta såvel som bevaring av historiske gjenstander og bilder.

Kirkegårdsmuren nedenfor Hamarøy Kirke som i sin tid ble satt opp av oppsittere i Hamarøy som ikke klarte å betale sin skatt. Her gikk historielaget inn med kr 50 000 for å bevare og forskjønne området rundt muren. Det ble også bevilget 10 000 i 2010 for å hjelpe menighetsrådet i å fullføre dette arbeidet.

Resultatet ble meget tiltalende og kan sees godt fra riksvei 80 når man passerer kirken

Historiske fotografier

BUVÅG - Ukjent fotograf og tidspunkt

Vi arbeider med et tiltak for å ivareta gamle fotografier ved å scanne fotografiene. På den måten blir bildene digitalisert, slik at de kan sees av andre på internett. I denne prosessen vil vi forsøke å finne ut flest mulig fakta om bildene. -både årstall. sted og personer som er med på bildene. Her vil vi også utfordre dere til å bidra med kunnskap om enkelte bilder. Arbeidet er godt i gang. Vi holder på med en stor bildeskatt som ble overlatt oss etter tidligere Nordland Framtids journalist Ole Lund Endresen s bortgang. Bildene dokumenter 70 og 80 tallets folkeliv og nyhetsbilde.

Videre skal vi ta løs på det fotografiske materialet som nå avdøde Ole Martin Bjørklund arbeidet med i regi av historielaget. Prosjektet het Hamarøy Historiske bilder. Her finnes en stor mengde katalogiserte bilder og opplysninger

Se også siden der vi etterlyser hjelp

Hvis man søker opp Museenes nettside kalt Digitalt Museum kan man se bildene våre etterhvert som de blir lagt ut. Oppe på siden Digitalt Museum ser man et søkefelt. Skriver man HAB.F i dette vil alle bildene vi har lagt ut bli synlige. Søker man på f. eks ordet Hamarøy vil alt som har blitt lagt ut og inneholder "Hamarøy" i tittel eller beskrivelse komme opp. både bilder, navn og gjenstander.

Utflukter

Les også om våre populære turer på hjemmesiden. Nye turer vil bli annonsert på Historielagets facebook. Bli gjerne venn med oss der.

Slektsgransking

Vi har gjennomført to kurs i slektsgranskning -

Samtidig har vi satt i gang et forum der slektgranskere kan møtes og lære av hverandere samtidig som man kanskje gjennomfører temakvelder eller kurs - Alt etter behov og ønsker. Vi håper at interesserte melder seg på og signaliserer sin interesse. Man behøver ikke å være medlem av historielaget for å delta her.

Se nærmere info om disse under fanen siste nytt

En del mennesker med røtter i Hamarøy tar kontakt med Historielaget og ønsker å vite mer om sin slekt.

Det er meget hyggelig å høre fra disse. Vi vil prøve å formidle kontakt mellom disse og personer vi tror kan sitte inne med kunnskap om den ettersøkte slekt.

Vi vurderer å legge ut på hjemmesiden en del av forespørslene. Litt anonymisert bør de nok være, men allikevel såpass konkrete at man får tak i de eventuelle opplysninger som finnes. Bruk gjerne vår Historielagets facebookside som har blitt meget populær med over 2000 personer som følger oss.

Se vår side om lenker, der kan være noen nyttige hjelpemidler for den som leter.