Årboka 2018 Arbeidet er fullført med Eyolf Apold som redaktør.

Med seg i arbeidet har han tidligere redaktør Roald Finvik, Børge Strandskog og Lars A. Johansen som redaksjonskomite.

Har du stoff, bilder eller forslag til årboka, kan du henvende deg til en av disse personene. Det trengs nytt stoff til fremtidige årbøker - så skriv, mail eller ring.

Årbok 2018 ble sluppet under arrangementet Blankbygda Shopping på Oppeid 24. november.

Se under vignetten Om oss, der finner du styresammensetning, protokoll og årsmelding

Stensland Skole

Har du et gammelt (eller gjerne nytt) bilde du ønsker å dele med oss, tar vi det gjerne inn. Enten på hjemmeside, facebook, eller i medlemsblad.

Har du et bilde som du ønsker å få hjelp til å finne ut mer om - send det til oss, så bruker vi de kanaler vi rår over for å hjelpe deg.