Nytt fra styret

Styret arbeider med et prosjekt rundt Stemmerettsjubileet. Prosjektet tar sikte på å kartlegge kvinners innsats i det politiske liv i Hamarøy Kommune. Forhåpentligvis vil dette munne ut i et skriv/bok der man har sett på vilkårene for kvinner i poitikken. Noen intervjuer og en faktadel over partitilhørighet, valgperioder og verv. Følg med også på Facebook. Der vil vi kanskje gi noen drypp av dette arbeidet.