Styremøter

Styret fungerer som utøvende organ innenfor de retningslinjer som er gitt av årsmøtet, som er høyeste organ.

Har du noe du vil ta opp i foreningen som medlem, send en mail, et postkort eller ring et av styremedlemmene så tar vi det opp på dagsorden på et styremøte.

Hvis saken du tar opp er stor og kompleks må vi få saksbehandlet den skikkelig, noe som kan innebære at den ikke blir behandlet med en gang.

Noen saker vil være av en slik karakter at de må behandles av årsmøtet. F. eks store økonomiske saker eller vedtektsendringer.

NY INFORMASJON LAGT INN I April 2017

Årsmøte finner sted: mandag 7.mai kl. 18:00 På Ulvsvåg Gjestgiveri