Noen andre hjemmesider det kan være interessant å kikke nærmere på

NordSalten lokalavis - vår nærmeste nyhetsformidler

Hamarøy Krigsminnemuseum- se artikkel i Sagfjord Lokalutvalgs hjemmeside

Hamarøy Vekst- VTA bedrift med kulturelle kvaliteter

Vågan Historielag- våre naboer på nordvest siden av Vestfjorden

Museum nord avd Tysfjord

Hamarøy Kommune- en av landets beste kommunale hjemmesider

Tysfjord Kommune - vår nabokommune mot øst

Steigen Kommune - nabokommunen mot vest

Sørfold Kommune - nabokommunen mot sør

Lødingen Kommune - nabokommunen mot Nord

Hjemmeside fra Tranøy- Sverres side ANBEFALES

Ti på Topp - har i år tema fraflyttede boplasser flotte bilde, turkart og beskrivelser

Nyttige sider for forskeren

Bauers kalender - for å finne dag og dato i et spesielt år

Digitalarkivet - folketellinger og annet nyttig

Digitalt museum - Bilder og gjenstander i en søkbar database hos Nordlandsmuseet

Utvandringen til Amerika- mange nyttige lenker for leting etter "rike onkler" eller andre