Noen andre hjemmesider det kan være interessant å kikke nærmere på
NordSalten lokalavis - vår nærmeste nyhetsformidler
Hamarøy Krigsminnemuseum- se artikkel i Sagfjord Lokalutvalgs hjemmeside
Hamarøy Vekst- VTA bedrift med kulturelle kvaliteter
Vågan Historielag- våre naboer på nordvest siden av Vestfjorden
Hamarøy Kommune- en av landets beste kommunale hjemmesider
Tysfjord Kommune - vår nabokommune mot øst
Steigen Kommune - nabokommunen mot vest
Sørfold Kommune - nabokommunen mot sør
Lødingen Kommune - nabokommunen mot Nord
Hjemmeside fra Tranøy- Sverres side ANBEFALES
Ti på Topp - har i år tema fraflyttede boplasser flotte bilde, turkart og beskrivelser
Nyttige sider for forskeren

Bauers kalender - for å finne dag og dato i et spesielt år

Digitalarkivet - folketellinger og annet nyttig

Digitalt museum - Bilder og gjenstander i en søkbar database hos Nordlandsmuseet
Utvandringen til Amerika- mange nyttige lenker for leting etter "rike onkler" eller andre