Kontakt oss

Telefon: 401 85 510 - Bruk SMS Husk navn og adresse

Telefonen følger ikke person, derfor blir den ikke besvart til enhver tid. Kun når vi er til stede der telefonen oppbevares.

Mail: hamhist@gmail.com kan brukes til lengre beskjeder og kompliserte bestillinger

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

Du kan bruke facebook sin personlig meldingsfunksjon (PM) dersom du foretrekker det. Da må meldingen sendes til Lars Arild Johansen (administrator på Hamarøy Historielags facebookside)

Bestillingsskjema bøker

Bøkene sendes med vedlagt faktura. Postens portosatser. Normalt kan flere bøker sendes under samme portotakst i 2018 går inntil 2 årbøker for kr 74.- 3 til 4 stk = kr 120,-, vi forsøker å sende på rimeligste måte for kunden. Hvis man ønsker ordrebekreftelse må E-postadresse eller mobilnummer for SMS oppgis. Større ordrer avtales nærmere med oss i hvert enkelt tilfelle. Bøkene selges ikke hos bokhandler. Butikker i Hamarøy selger bøker.

Ønsker ordrebekreftelse på SMS eller E-post
Årbok for Hamarøy 2018 - Årets bok kr 200,-
Årbok for Hamarøy 2017 - fjorårets bok kr 150,-
Årbok for Hamarøy 2016 - kr 100,-
Årbøker fra 1987 til og med 2015 - kr 75,-
Pakke med alle 31 utgivelser - kr 2500,-
Knut Hamsun mellom sambygdinger kr 50,-
En Guds dag på Tømmernes Kr 100,-
Johan Enoksens dagbok Kr 100,-
Tradisjonsmusikk fra Hamarøy Kr 50,-
Strømeventyret kr 125,-
Bygdebok for Hamarøy bind I kr 125,-
Bygdebok bind II kr 125,-