Medlem i Historielaget

Vil du bli medlem i Historielaget?

Ta kontakt med oss, så vil du bli registrert som medlem.

Medlemsavgiften er på bare 100,- kr

Første året vil du som nytt medlem få enten Knut Hamsun mellom sambygdinger eller Tradisjonsmusikk fra Hamarøy som velkomstgave.

Du vil som medlem bli invitert med på alle arrangementer og fellesmøter som arrangeres i Historielagets regi.

Arrangementene er som oftest gratis for deltakerne.

Et av medlemsmøtene er årbokslippet der man kan få møte redaktøren og få høre om arbeidet med årboka som også kan kjøpes "blodfersk" fra trykkeriet.

Vi ser på muligheten av å få til fler medlemsfordeler for våre medlemmer, - har du forslag??

Kontingenten er med på å gjøre oss i stad til å drive det arbeidet som vi gjør for å ta vare på bygdas nære og fjerne historie.

Velkomstbøkene