Årsmøte i Hamarøy historielag

Vi innkaller til årsmøte i Hamarøy historielag, søndag 31. mars kl. 18.00 på Hamarøy hotell.

Møtet innledes med et foredrag om Anna i Makkvatnet ved Børge Strandskog. Ellers vanlige årsmøtesaker. Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være levert inn skriftlig til styret innen 20. mars, e-post: idar.soerensen@gmail.com evt. post: Idar Sørensen, Nedre Nausthågen 39, 8276 Ulvsvåg. Enkel servering. Alle er hjertelig velkommen.

Styret for 2016/2017

Idar Sørensen (leder) 1 år Gjenvalgt

Gunnlaug Nilsen

Einar Skogly,

Michal Bye ,

Trine Finvik Karlsen ,

Lars Arild Johansen(økonomiansvarlig) ut 2018

Varamedlemmer: Eyolf Apold og Arne Andre Solvang

Revisor: Ann Marit Andreassen 1 år

Årboka 2016: redaktør Eyolf Apold

Layout/kavalkade. Frode Elsbak

Redaksjonsutvalg: Børge Strandskog, Roald Finvik, Michal Bye og Lars Arild Johansen

Annonseansvarlig : Michal Bye

Valgkomite: Geir Winther og Gunni Sivertsen 1 år