Styret for 2016/2017

Idar Sørensen (leder) 1 år Gjenvalgt

Gunnlaug Nilsen

Einar Skogly,

Michal Bye ,

Trine Finvik Karlsen ,

Lars Arild Johansen(økonomiansvarlig) på ubestemt tid

Varamedlemmer: Eyolf Apold og Arne Andre Solvang

Revisor: Ann Marit Andreassen 1 år

Årboka 2016: redaktør Eyolf Apold

Layout/kavalkade. Frode Elsbak

Redaksjonsutvalg: Børge Strandskog, Roald Finvik, Michal Bye og Lars Arild Johansen

Annonseansvarlig : Michal Bye

Valgkomite: Geir Winther og Gunni Sivertsen 1 år