Oversikt artikler/bilder i Årbøker og andre skrifter

ÅRBØKER

Oversikt over artikler og oppslag som har vært publisert i våre 28 årbøker. Disse er forsøkt lagt opp alfabetisk etter tema, men vi ber om forståelse for at du kanskje ikke finner hva du leter etter på første forsøk.

Ved den enkelte overskrift/artikkel sees et eller flere årstall. Dette viser til hvilke Årbok/Årbøker artikkelen finnes i.

Det kan være henvisninger til artikler som har vært publisert i forløperne til Årbok for Hamarøy - Hamarøynytt og Jul i Hamarøy. Disse publikasjonene finnes blant våre medlemmer, men da ikke for salg. Spesielle avtaler om kopiering kan inngås i hvert enkelt tilfelle.

Årbøkene kan kjøpes hos oss via siden Bestill produketer - Kontakt.

Eller du kan henvende deg pr telefon eller mail for å bestille.

Oversikten er lagret i PDF format og kan lastes ned her.

BILDER

Vi har også etter beste evne forsøkt å lage en oversikt over bilder som har blitt brukt i våre Årbøker opp gjennom tiden.
Bildene finnes dessverre ikke ennå i digital utgave, slik at det er ikke mulig å få dem pr. mail eller lignende. Men som nevnt har vi alle utgivelsene til salgs via siden: Bestill produkter - Kontakter
Oversikten er laget i PDF format og åpnes i ny side ved å: TRYKKE HER

ARTIKLER I MENIGHETSBLADET FOR HAMARØY

Menighetsrådet og kirkekontoret i Hamarøy står som utgiver for Menighetsbladet. Som mange vil ha merket seg, står det utrolig mye lokalhistorie i menighetsbladet. Derfor presenterer vi en oversikt over artikler som har vært trykket i menighetsbladet, til hjelp for den historieinteresserte.
Oversikten er laget i PDF format og åpnes i ny side ved å: TRYKKE HER