Årbok For Hamarøy

Dette er hovedverket til Hamarøy Historielag. Boken gis ut hvert år, og er i A4 format med vel 100 sider. Den første kom ut i 1988, og siden 2006 har bøkene blitt trykket i farger.

Innholdet i bøkene er variert, med historier fra både nær og fjern fortid. I hovedsak er innholdet på en eller annen måte knyttet til vårt distrikt. Stoffet er forsøkt spredt jevnt over hele kommunen. Fotografier utgjør en stor del av innholdet. Disse illustrerer på en god måte leveveier, byggeskikk, klesdrakt og folkeliv på tiden bildet ble tatt. For mange slektsforskere er det nok en god opplevelse å finne sine forfedre og slekt nevnt i historier og bilder i bøkene.

På våre hjemmesider finner du en oversikt over artikler og bilder som er blitt publisert i årbøkene.

Et annet populært innslag i årbøkene er årskavalkaden som består av bilder fulgt av en liten tekst over hendelser som fant sted i året som gikk. Mange fraflyttede hamarøyværinger bruker årboken som et kontaktpunkt til sin tidligere hjemkommune, og annonsesidene viser hvor man kan finne både handtverkere og annen service lokalt i bygda.

Redaktøransvaret og utgivelsen er på frivillig og ubetalt basis, og en vesentlig del av stoffet er bidrag fra våre lesere og medlemmer. Vi håper dere fortsetter å sende inn stoff, slik at vi i fortsatt kan være i stand til å gi ut boken vi alle er så glade i.

Du kan tegne deg som fast abonnent og vil da få boka "blodfersk" fra trykkeriet.

Til våre abonnenter: -Husk å melde fra til oss dersom du flytter, og får ny adresse

Tidligere utgivelser kan fåes kjøpt ved henvendelse til oss. Se bestillingsskjema på hjemmesiden

Knut Hamsun mellom sambygdinger - av Terje Ellingsen

-Er en bok i A4 format på 56 sider som omhandler dikterens samspill med sine omgivelser. Den belyser sider ved Hamsuns religiøse liv, samtidig som den kaster lys over hans oppvekst og familie.

Boken inneholder bilder og beskrivelser av steder, hendelser og personer man mener å ha hatt betydning for dikterens produksjon og personlighet.

Boken fås kjøpt hos oss Nye medlemmer vil få denne boken som velkomstgave ved innmelding som medlem ( kr 100,- i årskontingent)

Notisbog for Johan Enoksen

- er en dagbok fra årene 1901 og frem til 1908 der husmann Johan Enoksen har nedtegnet notater fra sitt liv. Han beskriver sin hverdag som fisker og småbruker , der han nøye redegjør for sine utgifter og inntekter. Boken er illustrert med tidstypiske og autentiske bilder samt flotte tegninger av kunstneren Bodvar Skutvik.

Boken har tidligere vært gitt i velkomstgave til nye medlemmer og kan kjøpes hos oss. Restopplaget begynner å minke.

En guds dag på Tømmerneset - av Rolf Steffensen

Jubileumsbok i forbindelse med Tømmerneset kirkes 50 års jubileum.

En bok med stive permer og 54 sider i fargetrykk som omhandler Tømmernes kirkes historie og prester som har virket der. Boken kan kjøpes hos oss

Bygdebok for Hamarøy bind 1 og 2

Hamarøy bygdeboknemd ble i sin tid opprettet kommunalt og politisk med tanke på å få gitt ut bygdebøker, samt gård og slektshistorie for Hamarøy. De har foreløpig gitt ut to bind som kan kjøpes gjennom Historielaget. Bøkene om gårds og slektshistorie er ikke ferdigstilte. Historielaget har ingen kunnskap om fremdriften her. Vi vil opplyse om dette så snart vi har konkrete opplysninger.