Medlemsblad

Har vært sendt ut til medlemmer årlig. Disse hadde stoff om lagets aktiviteter og saker som medlemmene er opptatt av. Etter hvert som Facebook, hjemmesider og andre sosiale media blir mer og mer vanlig, vil vi dreie mer oppmerksomhet mot disse noe som resulterer i at utsending av medlemsblad opphører.

Vi er klar over at ikke alle bruker data og digitale media enda , men trykkekostnadene, porto og tidsbruken ved papirutgaver er stor. Man kan jo øke kontingenten for å dekke inn dette, noe som neppe alle ønsker. Send oss gjerne din reaksjon på dette.

Vi vil annonsere en god del av våre aktiviteter i Lokalavisa Nordsalten.